Livestock, kotieläimet
Farming crops, viljan viljely
Contracting, koneurakointi
Farm visits, tilavierailut
Le Saloon, saluuna
Forest & woodproduction, metsä ja puuntuotanto
Feedback, palaute
Main page, pääsivu

From the year 1996 the old grain warehouse, called "Le Saloon" nowadays, has been used as PR and conference room.

Vuodesta 1996 Millolan vanha vilja-aitta, nykyisin "Le Saloon" on toiminut Millolan edustustilana.
At cattle ranch does the cattle also enjoy saloon.

Karjatilalla myös karja käy saluunassa.
Own production is enjoyed in farm's saloon, Hereford Beef. Experiment taster Antti Toivonen, Hereford breeder from Sauvo.

Tilan omassa saluunassa nautitaan tilan omaa tuotantoa, Hereford-lihaa. Koemaistajana Antti Toivonen, Hereford-kasvattaja Sauvosta.